Over Open Monumentendag

31ste Open Monumentendag in Vlaanderen
Open Monumentendag Vlaanderen, het grootste cultureel ééndagsevenement van Vlaanderen zet elk jaar op de tweede zondag van september het onroerend erfgoed in de kijker. Op zondag 8 september 2019 zijn we al aan de 31ste editie toe.

Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van Herita vzw in samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten en het agentschap Onroerend Erfgoed. Het evenement wordt georganiseerd door de lokale organisatoren. De coördinatie is in handen van Herita, een organisatie die iedereen met een hart voor erfgoed samenbrengt en ondersteunt.

Open Monumentendag sensibiliseert de bevolking en de overheid in Vlaanderen om collectief zorg te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. Zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed – kortweg mobiel erfgoed – maken deel uit van het programma.

Open Monumentendag in België

Ook Brussel en Wallonië organiseren jaarlijks de Open Monumentendagen.

Open Monumentendag in Europa
Open Monumentendag wordt niet alleen in Vlaanderen georganiseerd, het is een Europees initiatief dat in niet minder dan 50 landen wordt georganiseerd. Het evenement startte in 1984 in Frankrijk waar men voor het eerst ‘les Journées Portes Ouvertes’ organiseerde. Het was van meet af aan een groot succes en het idee werd al snel opgepikt door andere Europese landen. Op de Europese Ministerconferentie over Cultureel Erfgoed (Granada, 3 en 4 oktober 1985) werd er een resolutie goedgekeurd die de bevolking moest sensibiliseren voor het onroerend erfgoed. Eigenaars werden aangespoord om hun gebouwen open te stellen voor het publiek en openbare besturen, partners uit de privésectoren en het verenigingsleven werden gestimuleerd om gezamenlijk actie te ondernemen

In 1989 sprong België als vijfde lidstaat eveneens mee op de kar. Samen met Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden en Malta behoort België dan ook tot de pioniers van dit evenement. In 1991 werden de European Heritage Days (EHD) officieel door de Raad van Europa geïnstalleerd en kwam de Europese coördinatie in handen van de Stichting Open Monumentendag in Nederland. In 1993 werd ze overgedragen aan de Koning Boudewijnstichting en van 2001 tot en met 2005 werd de Europese koepel gestuurd vanuit het Centro Nacional de Cultura in Lissabon. In 2006 stond Europa Nostra in Den Haag in voor het secretariaat. Sinds 2008 heeft de Raad van Europa de coördinatie in handen.