Europees thema: Erfgoed in Europa – Europa in Erfgoed

Hoewel Open Monumentendag Vlaanderen al enkele jaren geen vooropgesteld thema meer heeft, bieden we altijd nog de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Europees thema.

2018 werd uitgeroepen tot het Jaar van het Cultureel Erfgoed, waarin tal van initiatieven worden genomen om de Europese dimensie van ons erfgoed in de kijker te zetten. Meer info daarover vind je hier.

Tijdens Open Monumentendag vertellen we graag de verhalen die mensen door het erfgoed in Europa met elkaar verbindt. Die gedeelde geschiedenis kunnen we vanuit verschillende invalshoeken bekijken:

 

 • Gedeelde architectuur: internationaal gerenommeerde architecten, bouwstijlen (gotiek, renaissance, barok, rococo, classicisme, art nouveau, art deco, …)
 • Gedeelde bouwstenen: (bouw)materialen uit verre streken
 • Gedeelde creativiteit: concert- en theaterzalen, musea, opera, cinema, kiosken, …
 • Gedeelde ideeën: universiteiten, hogescholen, bibliotheken, drukkerijen, …
 • Gedeelde heersers: kastelen en paleizen van Europese adel
 • Gedeelde grenzen: erfgoed aan huidige en vroegere grenzen (bv. aan de Schelde die 1000 jaar geleden nog een rijksgrens was), …
 • Gedeelde genen: getuigen van migratie (bv. kerkhoven met vreemde namen, buurt- en cultuurhuizen voor migranten, …)
 • Gedeelde religie: kerken en godshuizen, tempels en moskeeën
 • Gedeelde economie: industrieel erfgoed, nijverheid, import/export, handel, …
 • Gedeeld leed: oorlogsmonumenten voor gesneuvelde soldaten, militaire kerkhoven, forten, bunkers, …
 • Gedeeld verleden: archeologische sites
 • Gedeelde natuur: de natuur stopt niet aan landsgrenzen (bv. migratieroutes en rustplaatsen van vogels, bevers die terug naar België komen, …)

 

Deze lijst is enkel maar een aanzet. In de komende weken en maanden zullen we deze insteken nog verder duiden en uitwerken aan de hand van items op deze website, infosessies en dergelijke.