Inspiratie voor het Europees thema 2019

In Antwerpen zijn ze al volop bezig met de Open Monumentendag-voorbereidingen. De !Kunsthumaniora opent op 8 september de deuren voor het grote publiek. De studenten die er dagelijks school lopen, kijken niet meer op van het statige schoolgebouw. De !Kunsthumaniora is gevestigd in voormalig Kasteel Fester. Het kasteel was tot 1869 in het bezit van kunstschilder Nicaise De Keyser, directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

Na Nicaise De Keyser, behoorde het kasteel toe aan Henri Fester. Hij liet de bestaande gebouwen tussen 1892 en 1910 uitbreiden en verbouwen tot de huidige vorm in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Na de oorlog was in kasteel Fester het Rijksinternaat voor Schipperskinderen of de “Schipperschool” gevestigd. In 1984 vestigde het Rijksinstituut voor Kunstsecundair Onderwijs, vandaag De !Kunsthumanoria, zich in het gebouw.

Open Monumentendag

Een schoolgebouw waar artistieke opleidingen centraal staan, is een gedroomde locatie voor het thema Kunst & Entertainment.

Op Open Monumentendag staat kasteel Fester centraal. De leerlingen vertellen vanuit een specifiek opleidingsonderdeel (drama, beeldende kunsten, architectuur,…) de historiek van het gebouw. De leerlingen onderzochten de geschiedenis van het gebouw en gebruikten die als inspiratiebron. Zo leerden ze het gebouw waar ze elke dag les volgen, beter kennen. Ook de buurtbewoners werden betrokken bij dit project.

Download de inspiratiegids