Doe ook mee aan de Vlaamse Archeologiedagen

De Vlaamse bodem zit vol met verhalen die verteld willen worden. Een positieve boost geven aan de Vlaamse archeologie, dat is dan ook het opzet van de Archeologiedagen.

Ook Open Monumentendag spitst zich naast het bouwkundig en landschappelijk erfgoed ook toe op het archeologisch erfgoed. Door het grote publiek te tonen wat archeologie allemaal inhoudt, vergroten beide publieksevenementen het draagvlak voor archeologie in Vlaanderen.

Deelnemen aan zowel de Archeologiedagen als aan Open Monumentendag hoeft zeker geen dubbel werk te betekenen. Meer zelfs: je kan je activiteit op beide dagen laten doorgaan.

Inspiratie

Stel je tijdens de Archeologiedagen een opgraving open? Laat bezoekers op Open Monumentendag dan kennismaken met de resultaten van deze opgraving aan de hand van een kleine tentoonstelling.

Of wat dacht je van een workshop archeologisch tekenen op Open Monumentendag? Laat je bezoekers zelf pot- of glasscherven natekenen en hun resultaten mee naar huis nemen. Succes gegarandeerd, vooral bij gezinnen met jonge kinderen.

Wil je graag meer weten over de Archeologiedagen? Klik hier