15 tips voor Eendagstentoonstellingen

15 tips

 1. Kies niet zomaar een aanleiding
 2. Stel een welomlijnd thema voorop
 3. Focus op doelstellingen (en dat hoeven niet altijd evidenties te zijn) 
  Naast informatie, kennis, beelden en objecten delen en zichtbaar stellen is het ook interessant  om doelstellingen op maat van het project te formuleren. Hier afstappen van de vertrouwde paden is een uitdaging die het voor iedereen interessant maakt en de betrokkenheid en kwaliteit verhoogt. Mogelijke minder evidente doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: nieuwe vrijwilligers bereiken, sociale dynamiek op gang brengen, respect voor een ritueel of traditie in verandering creëren,…
 4. Een expo? Of toch iets anders? 
  Bepaal welk medium het best geschikt is om je doelstellingen met de tentoonstelling te realiseren. Stel je format in vraag. Waarom is een tentoonstelling de geschikte vorm om jouw doelstellingen te bereiken?
 5. Betrek de buurt en/of de gemeenschap
  Je kan de dialoog met je publiek al voor de opening van de tentoonstelling of het evenement starten. De graad van participatie van de gemeenschap rond je erfgoed is van veel parameters afhankelijk en is ook al lang voor de opening mogelijk. Dit kan verschillende vormen aannemen, gaande van het zoeken naar inhoudelijke info, verhalen of objecten tot het aangaan van een samenwerking op praktisch of logistiek gebied.
 6. Zet in op samenwerking
  Het is ook van groot belang dat samenwerkingen er niet alleen zijn ‘omdat het moet’ of ‘op papier’: oprechte betrokkenheid en inzet van alle medewerkers is essentieel voor het welslagen van het project.
 7. Verdeel de taken
  Kan je samenwerken met een andere vereniging? Kan je een oproep lanceren of gericht mensen aanspreken?
 8. Focus op planning, actie en dynamiek
  Een planning moet telkens worden herzien en bijgestuurd. Het is een leidraad en moet duidelijkheid brengen. Het brengt soms onverwachte sterktes van mensen in beeld en zorgt voor rust als mensen zich geruggensteund weten. Kan iemand minder tijd dan verwacht besteden of blijkt iets complexer, dan heeft een planning en een dynamische visie op deze planning net de mogelijkheid om flexibel te zijn en extra ondersteuning te bieden.
 9. Ga voor heldere communicatie
 10. Kies een verrassende plek
  Het is interessant om alle mogelijke plekken in kaart te brengen. Soms zijn er vanuit de inhoud plekken mogelijk, die dan ook vaak deel uitmaken van het inhoudelijke expoverhaal.
 11. Wees creatief in je opstelling
 12. Meer dan een expo
  Het kan interessant zijn om met publieksacties een toegevoegde waarde te creëren voor de expo zoals een debat, een optreden, een lezing of een filmvertoning. Laat je hierbij inspireren door de inhoud van de expo en het beoogde publiek.
 13. Waardeer iedereen
  Iedereen die meewerkt aan het welslagen voor het project is belangrijk. Oprechte waardering tonen motiveert en geeft nog meer goesting.
 14. Vertrouwen verdien je
  Afspraken moet je nakomen, zowel bij afspraken met interne medewerkers alsook afspraken bij bruikleengevers, engagementen met partners of publiek. En blijkt iets onmogelijk, onrealistisch of is er iets fout gelopen, dan is het belangrijk in dialoog te gaan. Is het afgesproken programma gewijzigd? Breng alle betrokkenen op de hoogte zodat niemand onaangenaam verrast is. Wordt een bruikleen toch niet getoond? Verwittig dan vooraf de bruikleengever en leg uit waarom.
 15. GENIET!

TEKST, UITLEG EN PRAKTIJKVOORBEELDEN

Zoek je nog inspiratie over hoe je een waardevolle eendagstentoonstelling kan inrichten? Lees dan zeker dit artikel uit Bladwijzer. Bij elk van de 15 tips vind je meer tekst en uitleg en enkele krachtige praktijkvoorbeelden.

ERFGOED IN DE PRAKTIJK

De 15 tips en het bijhorend artikel zijn het resultaat van de vormingsreeks rond pop-up tentoonstellingen van Erfgoed in de Praktijk.